Con xin hai cha dâng Thánh lễ cho con với các ý chỉ sau:

- Tạ ơn Chúa

- Xin Bình An cho gia đình

- Cầu cho linh hồn Gioan Baotixita, Maria, Phêrô và bấy nhiêu linh hồn trong luyện ngục

Con xin cám ơn hai cha và BCH

Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: