"Linh Thao là một phương pháp đào luyện canh tân linh hồn, dưới tác động của ân sủng. Nhưng nếu chỉ có thế thì chưa nói hết được tính cơ bản của nó. Nếu phải tóm lược Linh Thao cách chính xác hơn, chúng ta chỉ có thể khẳng định: Linh thao là một tổng hợp các thao luyện thiêng liêng nhằm biến đổi một người trở nên giống Chúa Kitô, hầu bước theo Người mà tìm vinh quang lớn mãi cho Cha. Chính vì thế, Linh Thao đòi hỏi sự dấn thân trọn vẹn của con người: trí tuệ, cảm xúc và ý chí, với một ước nguyện dâng hiến quảng đại và toàn diện. Phải chăng điều này làm cho nhiều người ái ngại và thoái lui?"
(
https://linhthao.net/luutru/1930)

Mời các bạn tham khảo và đăng ký tham dự các khóa linh thao sinh viên 2020 tại link sau đây:

https://linhthaosinhvien.net/


Chúc các bạn có những ngày hè gần bên Chúa hơn.

Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: