Xin ACE chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn bạn Gioan Phạm Văn Linh - thành viên diễn đàn - vừa mới qua đời ngày 30.07.2020.
------------------
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Gioan được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: