BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH NỐI KẾT YÊU THƯƠNG 24 NGÀY 19&20 /12/2020 (ĐVT: VND)
(vì tình hình dịch bệnh covid 19 thời điểm này đang bùng phát nên diễn đàn không tổ chức chươnng trình như dự kiến , diễn đàn đã chuyển khoản tiền mặt ( tiền lợp tôn nhà giáo lý và quà Giáng Sinh) cho Cha xứ .

A. CÁC KHOẢN THU


STT
DiỄN GiẢI SỐ TiỀN
1 Quý ân nhân ủng hộ 28,700,000
Tổng cộng 28,700,000


B. CÁC KHOẢN CHI

STT DiỄN GiẢI ĐVT SỐ
LƯỢNG
ĐƠN
GIÁ
THÀNH
TiỀN
GHI CHÚ
1 Tiền trạm 2,078,000
2 Gởi tiền lợp tôn nhà Giáo Lý 60,000,000
3 Quà Giáng Sinh 20,000,000
4 Đèn Led cái 2 250,000 500,000 mua để dùng trang trí sân khấu, nhưng chương trình không tổ chức được

Cộng phát sinh 82,578,000


C. TỔNG CỘNG CHI PHÍ

Diễn giải Số Tiền
1 Tổng thu 28,700,000
2 Tổng chi 82,578,000
Còn lại (53,878,000)


*** PHẦN CÒN LẠI (53.878.000 Đ): trích quỹ Diễn Đàn

Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: