Thưa Quý Cha, Quý Ân Nhân và ACE thành viên diễn đàn,

Con xin đại diện BTC Chương trình NKYT26 Báo Cáo Tài Chính như sau:

Ứng quỹ 40.000.000 ₫
Thành viên đóng góp 7.000.000 ₫
Ân Nhân 10.800.000 ₫
Tổng thu 57.800.000 ₫
Tổng chi 27.215.000 ₫
Hoàn quỹ 30.585.000 ₫

Items Chi tiết THỰC CHI
Tiền trạm 1.500.000 ₫
Di chuyển Xe 16 chỗ 7.200.000 ₫
Bồi dưỡng tài xế
Ẩm thực 2.650.000 ₫
Quà / sinh hoạt
Lồng đèn 300.000 ₫
Quà cho các em
+Quà chơi game văn nghệ 500.000 ₫
+Sữa (50 lốc) 1.515.000 ₫
+Bánh mì ngọt (100 cái) 550.000 ₫
Tiền mặt hỗ trợ mái ấm 10.000.000 ₫
Lưu trú 3.000.000 ₫
27.215.000 ₫

Xin chân thành cảm ơn quý Ân Nhân và ACE đã hiệp lòng góp công, góp của cho chuyến hành trình của chúng con.

Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: