M.Goretti Ngan xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn tháng 12 năm 2023 như sau:
Tồn quỹ
69.321.214 đ
3581 USD
Thu Chi
Tháng 12 Tĩnh tâm mùa Vọng
550.000 đ Bánh - rượu (lễ vật)
500.000 đ Ăn nhẹ - sinh hoạt
300.000 đ Hoa tươi (lễ vật)
100.000 đ Bán bao lì xì
620.000 đ Hoa viếng tang ông cố AnTôn
(thân phụ cha Anphongso - phó xứ Nam Thái)
390.000 đ Áo nhóm : 3 cái
836.000 đ CFTC Tháng 12
Còn lại 68.677.214 đ 3581 USD


Con xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác .
Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .


Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: