( Mt 25,14-30 )

Yến vàng, yến bạc là đây
Như bao câu chuyện thường ngày xảy ra
Nhưng nào, Thiên Chúa dạy ta
Hình như có khác, nhớ và lắng nghe :
Có người chuẩn bị đi xa,
Gọi sai đầy tớ đến mà phân công
Ông cho năm yến, hai đồng
Người kia một yến... cũng tùy khả năng
Mỗi người phải biết làm ăn,
Kiếm lời, kiếm lợi, siêng năng, chuyên cần.
Lâu dài, sau một thời gian
Chủ về tính sổ, hỏi han từng người
Người năm yến đến trả lời :
-"Thưa ông, năm yến thành mười nè ông !"
Người hai yến tiến lại gần,
Nói rằng hai yến cũng thành gấp đôi
Chủ nhìn vui vẻ tươi cười,
Chủ khen "Khá lắm, nay mai giao nhiều."
Anh chàng một yến tự kiêu,
Lại thêm lý sự đủ điều với ông
Chủ bèn cho ảnh về không,
Tịch thu một yến thêm cho hai người
Chủ trách anh ấy biếng lười,
-"Sao không đem gởi ngân hàng cho ông ?
"Ai không thì chịu về không,
Người nào đã có thêm phần có thêm..."

JB.Sĩ Trọng.


Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: