Kính thưa quý Cha, quý ân nhân và anh chị em,

Con xin đại diện BĐH báo cáo tài chính chương trình NỐI KẾT YÊU THƯƠNG 29 như sau:

LINK

Chúng con xin chân thành cảm tạ quý cha, quý ân nhân và toàn thể anh chị em đã cầu nguyện và đóng góp cho chương trình được diễn ra tốt đẹp.
Xin Chúa trả công bội hội cho quý vị.

Ban Điều Hành
Diễn đàn Giới Trẻ Công Giáo

Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: